16.95 €
godišnje
START web
Osnovni paket sa 5 GB prostora sa mogućnošću hostovanja 2 odvojena sajta.
15.25 €
polugodišnje
BIG web
Paket sa 10 GB prostora sa mogućnošću hostovanja 4 odvojena sajta.
25.95 €
polugodišnje
PRO web
Paket sa 20 GB prostora sa mogućnošću hostovanja 11 odvojenih sajtova.
36.99 €
polugodišnje
EXPERT web
Paket sa 40 GB prostora sa mogućnošću hostovanja 21 sajta.